Macropodus opercularis "Nanjing/Nanking" abzugeben